CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ผลิตภัณฑ์และบริการ >> คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตกำลังอัดสูงซีแพค

ข้อมูลทั่วไป

คือ คอนกรีตผสมเสร็จชนิดพิเศษ ที่ถูกวิจัยและออกแบบ ให้มีกำลังอัด มากกว่า 500 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) มาเพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้งานในโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแกร่ง หรือ รับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ เช่น เสา ปล่องลิฟท์ คาน สะพาน เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • สามารถลดระยะเวลาในการถอดแบบ และค้ำยัน เนื่องจากการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นที่รวดเร็ว ส่งผลให้ลดเวลาในการก่อสร้างลงได้
  • สามารถลดหน้าตัดของโครงสร้างลงได้ โดยที่ยังคงรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่าเดิม
  • สามารถลดน้ำหนักของโครงสร้างได้ เนื่องจากขนาดโครงสร้างที่เล็กลง ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
  • เนื่องจากโครงสร้างที่เล็กลง ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น
  • โครงสร้างมีความทึบน้ำ และคงทนมากขึ้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโครงสร้างลดลง และโครงสร้างมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น
  • เนื้อคอนกรีตมีความไหลลื่น เพราะมีค่ายุบตัวมากกว่า 15 ซม. ทำให้สามารถลำเลียงด้วยปั้มได้โดยสะดวก
  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ มากกว่า 500 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)

เหมาะสำหรับโครงสร้างใด

  • เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้าง เสา คาน ของอาคารขนาดใหญ่ ปล่องลิฟท์ สะพาน เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับ การใช้งานที่ต้องการถอดแบบเร็ว