CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ผลิตภัณฑ์และบริการ >> บริการ

รถปั้มซีแพค

ข้อมูลทั่วไป

Moli Pump

เหมาะสำหรับงานประเภทที่ Boom ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือจุดตั้งปั๊มห่างจากจุดเทคอนกรีตมาก รวมทั้งอาคารสูงที่มีความสูงเกิน 10 ชั้น ต้องอาศัยการติดตั้งท่อส่งคอนกรีตก่อนการเท  สามารถส่งได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยไม่จำกัดระยะการเทคอนกรีต สามารถส่งคอนกรีตในแนวราบได้มากถึง 600 เมตร และแนวดิ่ง 300 เมตร หรือเกินกว่า 50 ชั้น โดยมีความเร็วตั้งแต่ 50 คิว/ชม. ถึง 110 คิว/ชม.

 

Boom Pump

เป็นปั๊มที่มีแขนเครน หรือ Boom ความเร็วในการปั๊มคอนกรีตตั้งแต่ 90 คิว/ชม. จนถึง 140 คิว/ชม. สามารถส่งคอนกรีตในทั้งแนวราบ และแนวดิ่งควบคุมด้วยรีโมท  สามารถเทคอนกรีตไปยังจุดที่ต้องการได้โดยตรงโดยไม่ต้องต่อท่อ

คุณสมบัติ

*  คำนวณจาก Project ขนาด 200 คิวต่องาน , เวลาทำงาน 8 ชม.ต่อวัน , 
วันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

**  คำนวนราคา เครน 15 ตัน

ประเภทของการใช้งาน

การเตรียมสถานที่ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุดควรจัดเตรียมสถานที่ ดังนี้
- ถนนเข้าหน่วยงาน ควรกว้างไม่ต่ำกว่า 3เมตร สิ่งกีดขวางด้านบนไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
- ถนนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน
- สถานที่ตั้งปั้มต้องเป็นดินอัดแน่นไม่ลาดเอียง และมีพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 8x12 เมตร

***หมายเหตุ : ทางหน้างานควรจะต้องเตรียมความพร้อม สภาพหน้างานให้รถปั้มคอนกรีต สามารถติดตั้งได้ด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดการทรุดตัวหรือล้มลง