CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> ข่าวสารจากซีแพค

ร่วมแบ่งปันความรู้ กับโครงการ “Concept design and Technical for construction” โรงแรม Top land พิษณุโลก

ต่อยอดความเป็น Total Floor Solution การันตีความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้นำในระบบพื้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา CPAC ได้มีการจัดสัมมนาความรู้สินค้าระบบพื้น Post-tension, แผ่นพื้น Hollow core และคอนกรีตงานโพสเทนชั่น ประกอบกับ Case studies ปัญหาหน้างานต่างๆ และข้อควรระวังในงานระบบพื้นดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “Concept design and Technical for construction” นำโดยคุณพัฒนรุจน์ นียาพันธ์ ผู้อำนวยการกิจการคอนกรีตสำเร็จรูปและคุณสมชาย นุ้ยมาก ผู้อำนวยการ CPAC ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก CPAC ร่วมบรรยายและได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุทธนา สินสุขเศรษฐ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือ ให้กับลูกค้าภาคเหนือล่าง ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ อาจารย์และกลุ่มราชการ เข้าร่วมสัมนา จำนวน 70 ท่าน

โครงการดีๆที่ CPAC ร่วมจัดขึ้น เพื่อประโยชน์และความรู้ให้กับสังคมที่ยั่งยืนต่อไป