CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> ต้นกล้า งานคอนกรีต

“ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ต้นกล้างอกงามขึ้นอีกครั้ง กับกิจกรรมดีๆ ที่ซีแพคร่วมถ่ายทอดให้ต้นกล้าคอนกรีต
นำทีมโดยคุณภิญโญ แก้วดวงเด่น ผู้จัดการ CPAC ภาคอีสาน 4 พร้อมด้วยคุณภานุวัฒน์ วรวิเศษ ผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพ 3 คุณศรีสมุทร ทองเทพ ผู้จัดการผลิตและบริการอุดรธานีพร้อมทีมงาน CPAC ภาคอีสาน 4 จัดบรรยาย ให้ความรู้ว่าการทำงานของศูนย์รับจ่าย กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพคอนกรีต ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และนักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พร้อมคณะอาจารย์