CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> กิจกรรมพิเศษ

ซีแพค ภาคเหนือ จัดกิจกรรม "ซีแพคร่วมสร้าง ต้นกล้างานคอนกรีต" ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ซีแพค ภาคเหนือ  จังหวัดเชียงราย สานต่อกิจกรรมดีๆจากพี่ๆ CPAC สู่น้องๆนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย คุณชัชวาล ศรีศิลป์ ผู้จัดการ ภาคเหนือ 2 และ คุณภัทรพิชญ์ โมสิกะ ผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพ กิจการ CPAC ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบรรยายความรู้คอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมสาธิตวิธีการทำงาน และกระบวนการควบคุมการผลิต เครื่องจักร และส่วนประกอบต่าง ๆ ของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การทดสอบมาตรฐานคอนกรีต การชัก Slump ที่จุด Check point, การทดสอบความชื้นด้วยวิธี Siphon Can, การทดสอบฝุ่น ด้วยวิธีการ Quick Test ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านคอนกรีตผสมเสร็จ แก่ว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่ในอนาคต