CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ผลิตภัณฑ์และบริการ >> ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง

คอนกรีตโพสท์เทนชั่นซีแพค

ข้อมูลทั่วไป

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานโพสท์เทนชั่นโดยเฉพาะ กล่าวคือคอนกรีตจะมีการพัฒนากำลังอัดช่วงต้นเร็วกว่าคอนกรีตทั่วไป โดยมีกำลังอัดตั้งแต่ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบาศก์) ที่อายุตั้งแต่ 3 วัน ส่งผลให้สามารถทำการอัดแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาในการก่อสร้าง นอกจากนี้ เนื้อคอนกรีตยังมีความไหลลื่น สามารถปั๊มขึ้นที่สูงได้ง่าย เทคอนกรีตจี้เขย่า อัดแน่นได้สะดวก และรวดเร็ว

คุณสมบัติ

  • เนื้อคอนกรีตมีความไหลลื่น สามารถปั๊มขึ้นที่สูงได้ง่าย เทคอนกรีต จี้เขย่า อัดแน่นได้สะดวก และรวดเร็ว
  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบาศก์) ที่อายุตั้งแต่ 2 วัน

เหมาะสำหรับโครงสร้างใด

เหมาะสำหรับ งานพื้นระบบโพสท์เทนชั่น (Post-Tension Floor System) ที่นิยมใช้งานในอาคารสูง เพราะให้ประโยชน์ในเรื่องความเร็วในการก่อสร้าง, ช่วงระหว่างเสาที่มากกว่า, ลดความสูงระหว่างชั้นลงเพราะไม่มีคาน, ลดน้ำหนักโดยรวมขององค์อาคารลงได้

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

  • คอนกรีตโพสท์เทนชั่น คือ คอนกรีตอัดแรงชนิดหนึ่ง เมื่อมีการถ่ายแรงดึงภายในเส้นลวดโดยการปลดลิ่มลวดหรือตัดลวดอัดแรง จึงมีการถ่ายแรงเข้าไปในคอนกรีตเกิดเป็นแรงอัด (Compression) ส่งผลให้โครงสร้างพื้นคอนกรีตมีคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป โดยทั่วไปแล้วคอนกรีตต้องมีกำลังอัดเพียงพอสำหรับการตัดลวดอัดแรง เพื่อป้องกันการเกิดการเลื่อนหลุดของลวดและป้องกันการระเบิดของคอนกรีตอีกด้วย
  • ควรหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตในช่วงอุณหภูมิสูง แต่หากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์บังแดดในบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีต
  • ควรบ่มคอนกรีตทันทีหลังจากขัดผิวหน้าคอนกรีตเสร็จ โดยใช้น้ำพรมเป็นละอองบางๆ แล้วใช้แผ่นพลาสติกหรือกระสอบชุบน้ำหมาดๆคลุมผิวหน้าคอนกรีต และควรบ่มคอนกรีตต่อเนื่องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน