CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> กิจกรรมพิเศษ

ถวายตู้บุญ CPAC วัดถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง

ภาคใต้ 3 โดยคุณพีรพงษ์ มังกรกาญจน์  (ผจก.ภต.3), คุณโรจ จันทร์พูล (จนท.ปข) พร้อมทีมงาน ร่วมถวายตู้บุญ CPAC ให้กับวัดถ้ำสุมะโน 


วัดถ้ำสุมะโน เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ปัจจุบันกำลังก่อสร้างโรงทาน ขนาด 3 ชั้น โดยใช้สินค้าของ SCG เป็นวัสดุในการก่อสร้าง ซึ่ง CPAC ภาคใต้ 3 พร้อมทีมงาน ร่วมกันถวายตู้บุญ CPAC ให้กับวัดถ้ำสุมะโน โดยมีพระอาจารย์เดช สุมโน (พระคูรภาวนาสุมณฑ์) รับมอบ