CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
เกี่ยวกับเรา >> ผลงานระดับ Masterpiece

โรงแรมดุสิตธานี

โรงแรมดุสิตธานี


โรงแรม ดุสิตธานี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร อยู่บริเวณถนนสีลม ตัดกับถนนพระราม 4 ตรงข้ามกับสวนลุมพินี ก่อตั้งโดยท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 มีความสูง 23 ชั้น เป็นอาคารสูงหลังแรกในประเทศไทย