CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
เกี่ยวกับเรา >> ผลงานระดับ Masterpiece

ออล ซีซั่นส์ เพลส

ออล ซีซั่นส์ เพลส


ศูนย์รวมธุรกิจการค้าที่สำคัญบนทำเลใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยซีอาร์ซี ทาวเวอร์ เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ และ แคปปิตอล ทาวเวอร์ เป็นกลุ่มอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวมขนาด 123,000 ตารางเมตร