CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> คอนกรีตลานเพลินซีแพค

คอนกรีตลานเพลินซีแพค

ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม   “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร”


บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement - Building Materials)   ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม   “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” โดยนำคอนกรีตที่เหลือจากการจัดส่งให้กับลูกค้ากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือลานอเนกประสงค์เป็นสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้า โต๊ะและเก้าอี้ให้กับชุมชน วัด และโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างซีแพคกับชุมชนรอบโรงงานและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของเครือเอสซีจีด้วย

ซีแพค ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม มุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยได้รับการรับรองระบบครบทุกมาตรฐาน อาทิ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ร่วมอิ่มบุญกันอีกครั้ง กับโครงการ ลานเพลินซีแพค ครั้งนี้ที่ “วัดอรุณวิเวกธรรมาราม จ.ร้อยเอ็ด”

จากที่ซีแพคมุ่งมั่นร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุข โดยนำแผ่นพื้นคอนกรีตมาปูเป็นลานเอนกประสงค์ ทั้งลานกีฬา สนามเด็กเล่น ทางเท้า และพื้นที่สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นำโดยธวัชชัย ศรีสารคาม (ผจก.ผ.ร้อยเอ็ด) พร้อมด้วยหัวหน้าโรงงานร้อยเอ็ด 1 คุณบัวแดง บุญยาน และพนักงาน CPAC, พนักงานคู่ร่วมธุรกิจ ในสังกัดแผนกผลิตและบริการร้อยเอ็ด  ได้ร่วมกันส่งมอบแผ่นพื้น “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” จำนวน 950 แผ่น เพื่อปูพื้นบริเวณทางเดินและพื้นเอนกประสงค์ที่พักสงฆ์ พร้อมหลอดไฟจำนวน 20 หลอด ถังน้ำ 6 ใบ เพื่อประโยชน์ทางกิจกรรมของพุทธศาสนา ที่วัดอรุณวิเวกธรรมาราม ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี หลวงพ่อจำนง สุทธิจิตโต ประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์และชาวบ้านแจ้งเป็นผู้รับมอบ 

บุญใหญ่ ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของวัด โรงเรียน และคนในขุมชนกับซีแพค เพื่อร่วมกันต่อบุญเพื่อพุทธศาสนาต่อไป

ร่วมอิ่มบุญ กับโครงการ ลานเพลินซีแพค ครั้งนี้ที่ “วัดบ่อสร้าง จ.อุดรธานี”

จากที่ซีแพคมุ่งมั่นร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุข โดยนำแผ่นพื้นคอนกรีตมาปูเป็นลานเอนกประสงค์ ทั้งลานกีฬา สนามเด็กเล่น ทางเท้า และพื้นที่สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน โดยคุณศรีสมุทร ทองเทพ (ผจก.ผ.อุดรธานี) พร้อมด้วยทีมงานผลิตอุดรธานี  ได้ร่วมกันปูแผ่นลานเพลินซีแพค จำนวน 360 แผ่น เพื่อเป็นลานทางเดินจงกลมแก่พระสงฆ์และเพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมทางศาสนา ที่วัดบ่อสร้าง ต.บ้านเลื่อน อ.เมือง จ.อุดรธานี ซี่งเป็นศูนย์รวมจิตใจเหล่าพุทธศาสนิกชนในชุมชน ซึ่งมีพระครูอู๊ด เจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง, ผรม.ช่างชาญศิลป์ (หจก.ทองดีก่อสร้าง) พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านบ่อสร้าง เป็นผู้รับมอบลานเพลิน 

บุญใหญ่ ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของวัด โรงเรียน และคนในขุมชนกับซีแพค เพื่อร่วมกันต่อบุญเพื่อพุทธศาสนาต่อไป

ร่วมอิ่มบุญกันถ้วนหน้า กับโครงการ ลานเพลินซีแพค ครั้งนี้ที่ “วัดเขาดินวนา จ.ชัยภูมิ”

จากที่ซีแพคมุ่งมั่นร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุข โดยนำแผ่นพื้นคอนกรีตมาปูเป็นลานเอนกประสงค์ ทั้งลานกีฬา สนามเด็กเล่น ทางเท้า และพื้นที่สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม คุณนิพล ศรีกะกุล (ผจก.ผ.ขอนแก่นมะลิวัลย์) พร้อมด้วยทีมงานภาคอีสาน 2 และลูกค้า อิตัลไทยวิศกรรม ได้ร่วมกันปูแผ่นลานเพลินซีแพค บริเวณรอบหอระฆัง และหน้ากุฏิเจ้าอาวาส จำนวน 650 แผ่น และแผ่น curb จำนวน 60 แผ่น พร้อมมอบเงินสมทบทุนสร้างเมรุจำนวนเงิน 4,900 บาท ที่วัดเขาดินวนา ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยมีพระครู สถาพร ถาวโล เป็นเจ้าอาวาส และสามเณรที่บวชเรียนภาคฤดูร้อน จำนวน 12 รูป พร้อมด้วยนาย สุระ ตั้งใจ นายก อบต. นายวัชรินทร์ เรดสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านเขาดินวนา พร้อมสมาชิก อบต. และชาวบ้านเขาดินวนาเป็นผู้รับมอบ 

บุญใหญ่ ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของวัด โรงเรียน และคนในขุมชนกับซีแพค เพื่อร่วมสร้างความสุขแด่ชุมชนยั่งยืนต่อไป