CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> คอนกรีตลานเพลินซีแพค

คอนกรีตลานเพลินซีแพค

ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม   “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร”


บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement - Building Materials)   ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม   “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” โดยนำคอนกรีตที่เหลือจากการจัดส่งให้กับลูกค้ากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือลานอเนกประสงค์เป็นสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้า โต๊ะและเก้าอี้ให้กับชุมชน วัด และโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างซีแพคกับชุมชนรอบโรงงานและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของเครือเอสซีจีด้วย

ซีแพค ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม มุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยได้รับการรับรองระบบครบทุกมาตรฐาน อาทิ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

โครงการ “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” แห่งที่ 999

ซีแพค สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำคอนกรีตที่เกินจากการจัดส่งให้กับลูกค้า และยังมีคุณภาพดีอยู่ มา reuse เป็นแผ่นพื้นลานเพลิน เพื่อส่งมอบเป็นพื้นที่ความสุข ผ่านโครงการ “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” ร่วมผูกมิตรชุมชน สู่ “ลานเพลินซีแพค แห่งที่ 999”

 

กรุงเทพมหานคร : นายปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (ซีแพค) พร้อมด้วย นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี, นายกาญจนวัฒน์ พันธ์ทอง (ที่ 2 จากขวา) กำนันตำบลไทรน้อย, นายหยด เอี่ยมอาจ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกองค์การบริการส่วนตำบลไทรน้อย ร่วมส่งมอบ ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร  "999 ลานเพลินซีแพค ปันความสุข สู่ชุมชน" ปูแผ่นพื้นลานเพลิน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดำเนินธุรกิจภายใต้อุดมการณ์ของเอสซีจี ในข้อที่ว่า “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นสิ่งสำคัญ ซีแพค จึงมีปณิธานมุ่งมั่น ที่จะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ ดำเนินโครงการ “ลานเพลินซีแพคฯ” นับต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งสามารถส่งมอบ “ลานเพลินซีแพค” ให้กับชุมชน วัดและโรงเรียน มากถึง 999 แห่ง เป็นพื้นที่กว่า 500,000 ตารางเมตร โดยงานลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร “999 ลานเพลินซีแพค ปันความสุข สู่ชุมชน” ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เนรมิตความสุขกันอีกครั้ง กับกิจกรรมส่งมอบ ลานเพลินซีแพค ครั้งนี้ที่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผึ้ง จ.อุดรธานี”

โครงการดีๆ ที่ซีแพคตั้งใจร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุข ทั้งลานกีฬา สนามเด็กเล่น ทางเท้า โดยนำแผ่นพื้นคอนกรีตมาปูเป็นลานเอนกประสงค์ เพื่อมอบให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน คุณศรีสมุทร ทองเทพ (ผจก.ผ.อุดรธานี) พร้อมด้วยทีมงานผลิตอุดรธานี ได้ร่วมกันปูแผ่นลานเพลินซีแพค บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผึ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี จำนวน 378 แผ่น เพื่อให้เป็นลานเอนกประสงค์ประจำศูนย์ฯโดยมีคุณครูรัชณู ,คุณครูพัฒน์ และเด็กๆ ที่ศูนย์ เป็นผู้รับมอบ    

รอยยิ้มเล็กๆจากเด็กๆในครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้ CPAC พร้อมที่จะส่งต่อ พื้นที่แห่งความสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป