กิจการ CPAC ภาคเหนือ    จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ชื่อตัวแทน ที่อยู่ เบอร์ที่ติดต่อได้
 บ.แม่ฮ่องสอนก่อสร้าง จก.  6/3 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จอมคำ อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 58000   053-611950-1,611380
 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง  213 ม.12 ถ.แหล่งพาณิชย์ ต.บ้านกาศ  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110   053-681175,621253
 หจก.เทอดธรรมไพศาลการค้า  73/1 ถนนขุมลุมประพาส ต.จองคำ  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000   053-611076
 หจก.แม่ฮ่องสอนสมใจ  35/1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000   612120,611562
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
Copy; 2000 The Concrete Products and Aggregate Co., Ltd. All Rights Reserved.
Webmaster : cpacrmc@cementhai.co.th