THA   ENG
CALLCENTER
02-555-5555
Member :  
 
คอนกรีตกันซึมซีแพค
ข้อมูลทั่วไป

คอนกรีตกันซึมซีแพค (CPAC Waterproof Concrete) คือคอนกรีตพิเศษที่ซีแพควิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติทึบน้ำสูง และอัดแน่นได้ง่าย จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการคุณสมบัติกันซึม มีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 210-500 กก./ตร.ซม. (สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามต้องการ)

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับใช้ในงานโครงสร้างคอนกรีตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำ หรือจำเป็นต้องสัมผัสน้ำโดยตรง เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นดาดฟ้า รวมทั้งโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน เช่น ห้องใต้ดิน หรืออุโมงค์ คอนกรีตจะต้องมีคุณสมบัติกันน้ำซึมผ่าน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดตามมาภายหลัง

ประเภทของการใช้งาน

วิธีการเทคอนกรีต

• การเตรียมการที่ถูกต้องก่อนการเทคอนกรีต เช่น รอยต่อของโครงสร้าง  การใส่อุปกรณ์   Water Stop ตำแหน่งการวางเหล็กเสริม ระยะหุ้มเหล็กเสริม การทาน้ำยาไม้แบบ

 

• การเทคอนกรีตที่ถูกวิธี  การเทคอนกรีตโดยป้องกันไม่ให้เนื้อคอนกรีตแยกตัว เครื่องมือที่จะใช้เทหรือลำเลียงคอนกรีตที่เหมาะสม

กับสถาพหน่วยงานหรือโครงสร้าง เช่น ราง เครน ปั๊ม และการกำหนดระยะตกของคอนกรีต (Free Fall) สำหรับการเทโครงสร้างสูงๆ เพื่อป้องกันคอนกรีตเกิดการแยกตัว

 

• การอัดคอนกรีตให้แน่นในแบบหล่อ โดยการใช้เครื่องจี้เขย่าและวิธีที่ถูกต้องในการจี้เขย่า เช่น ระยะห่างของการจุ่มหัวจี้เขย่า ระยะความลึกของการจุ่มหัวจี้เขย่า แนวการวางหัวจี้เขย่า

 

การบ่มคอนกรีต

 

• สำหรับคอนกรีตประเภทนี้ ควรทำการบ่มการให้ความชื้นกับคอนกรีต โดยใช้กระสอบเปียกชื้นคลุมบ่มอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยหมั่นทำการฉีดน้ำลงบนกระสอบเพื่อรักษาสภาพความเปียกชื้นอย่างสม่ำเสมอ

 

• โครงสร้างและอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพิเศษที่อาจจะต้องใช้วิธีการบ่มที่เหมาะสมอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีนี้

 

การป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต

สำหรับการป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตจากการหดตัวแบบแห้ง (Drying Shrinkage Crack) ซึ่งคอนกรีตโดยทั่วไปหลังจากแข็งตัว จะมีการหดตัวเกิดขึ้นจากการที่น้ำในคอนกรีตระเหยไป ทำให้เกิดการยึดรั้งในโครงสร้างและเกิดการแตกร้าวตามมาได้ ดังนั้นโครงสร้างที่เทลักษณะเป็นแนวยาวมากๆ เช่น ผนัง กำแพง แผ่นพื้น ควรพิจารณาการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตประกอบด้วย ซึ่งการออกแบบเพื่อควบคุมการแตกร้าวนั้น ควรต้องทำการออกแบบโดแยวิศวกรผู้ชำนาญเฉพาะด้าน

ข้อมูลทั่วไป
คุณสมบัติ
ประเภทของการใช้งาน