THA   ENG
CALLCENTER
02-555-5555
Member :  
 
CONCRETE
 
PRECAST
 
POST-TENSIONED SYSTEM
 
NEWS & ACTIVITIES
การเทฐานรากแผ่แบบต่อเนื่องที่ใช้คอนกรีตซีแพคมากที่สุด ถึง 8,900 คิว ในวันที่ 13-14 กันยายน นี้
ถือเป็นอีกก้าวของวงการก่อสร้างไทย สำหรับโครงการ แม่น้ำ เรสซิเดนซ์ (Menam Residences) และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ซีแพค ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสำคัญในโครงการนี้ ซึ่งเราได้เตรียมความพร้อม สำหรับการเทคอนกรีตในโครงการนี้ ดังนี้
03-09-2557
ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement - Building Materials) ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร”
13-03-2557
CPAC ภาคเหนือ พร้อม !! สำหรับการให้บริการปั๊มคอนกรีต เสริมทัพความแข็งแกร่งด้านการบริการที่เหนือระดับ
CPAC ภาคเหนือ พร้อม !! สำหรับการให้บริการปั๊มคอนกรีต เสริมทัพความแข็งแกร่งด้านการบริการที่เหนือระดับ
11-02-2557
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐาน ว.ส.ท. E.I.T Standard 1014-40
03-12-2556
ซีแพค จับมือซิโน-ไทยเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ซีแพค จับมือซิโน-ไทยเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
30-10-2556
 
CSR PROGRAMS
ทีมงานผลิตและบริการจันทบุรี ร่วมกันส่งมอบแผ่นพื้นลานเพลินซีแพค ให้กับโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) จ.จันทบุรี
ทีมงานผลิตและบริการจันทบุรี ร่วมกันส่งมอบแผ่นพื้นลานเพลินซีแพค ให้กับโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) ต.บางกะจะ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
26-08-2557
"โครงการ ปันโอกาสวาดอนาคต" ปีที่ 8 โรงเรียนวัดวังแดง จ.พิจิตร
ทีมงานภาคเหนือ 5 ร่วมกันส่งมอบ ”โครงการ ปันโอกาสวาดอนาคต” ปีที่ 8 ให้กับโรงเรียนวัดวังแดง อ.สามง่าม จ.พิจิตร ชื่อโครงการ “แหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ”
26-08-2557
CPAC ภาคตะวันออก ส่งมอบคอนกรีตลานเพลิน ร.ร.ชุมชนนิคมพัฒนาซอย 7 ระยอง & Team Building ละลายพฤติกรรม ณ วังแก้ว รีสอร์ท ระยอง
CPAC ภาคตะวันออก ส่งมอบคอนกรีตลานเพลิน ร.ร.ชุมชนนิคมพัฒนาซอย 7 ระยอง & Team Building ละลายพฤติกรรม ณ วังแก้ว รีสอร์ท ระยอง
13-08-2557
ทีมงานภาคเหนือ 2 ร่วมกันส่งมอบแผ่นพื้นคอนกรีตลานเพลินซีแพควัดนากอก จ.น่าน
ทีมงานภาคเหนือ 2 ร่วมกันส่งมอบแผ่นพื้นคอนกรีตลานเพลินซีแพควัดนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
13-08-2557
ทีมงานภาคตะวันตก 1 มอบลานเพลิน ให้กับทางโรงเรียนวัดไทรโสภณ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทีมงานภาคตะวันตก 1 มอบลานเพลิน ให้กับทางโรงเรียนวัดไทรโสภณ ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
13-08-2557