THA   ENG
CALLCENTER
02-555-5555
Member :  
 
CONCRETE
 
PRECAST
 
POST-TENSIONED SYSTEM
 
NEWS & ACTIVITIES
ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement - Building Materials) ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร”
13-03-2557
CPAC ภาคเหนือ พร้อม !! สำหรับการให้บริการปั๊มคอนกรีต เสริมทัพความแข็งแกร่งด้านการบริการที่เหนือระดับ
CPAC ภาคเหนือ พร้อม !! สำหรับการให้บริการปั๊มคอนกรีต เสริมทัพความแข็งแกร่งด้านการบริการที่เหนือระดับ
11-02-2557
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐาน ว.ส.ท. E.I.T Standard 1014-40
03-12-2556
ซีแพค จับมือซิโน-ไทยเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ซีแพค จับมือซิโน-ไทยเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
30-10-2556
CPAC รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2556
ซีแพค ได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2556 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนท์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
20-09-2556
 
CSR PROGRAMS
CPAC กรุงเทพ 4 ร่วมใจถวายแผ่นพื้นคอนกรีตลานเพลินซีแพค แด่ วัดธรรมสาโรจน์ถาวรวนาราม จ.ปทุมธานี
CPAC กรุงเทพ 4 ร่วมใจถวายแผ่นพื้นคอนกรีตลานเพลินซีแพค แด่ วัดธรรมสาโรจน์ถาวรวนาราม จ.ปทุมธานี
10-07-2557
กิจกรรคอนกรีตลานเพลิน CPAC กท.3 - รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 6 มิ.ย.57
กิจกรรคอนกรีตมลานเพลิน CPAC กท.3 - รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 6 มิ.ย.57
10-07-2557
ส่งมอบลานเพลิน รร.บ้านสันมะเกลือ จ.ลำปาง 12 มิ.ย. 57
มอบคอนกรีตลานเพลิน พร้อมชุดโต๊ะ + เก้าอี้ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ จ.ลำปาง
10-07-2557
ส่งมอบลานเพลิน รร.ท่าเกวียน จ.เชียงใหม่ 24 มิ.ย. 57
มอบคอนกรีตลานเพลิน พร้อมชุดอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนท่าเกวียน จ.เชียงใหม่
10-07-2557
CPAC ภาคตะวันออก มอบลานเพลินซีแพค ห้องเรียนธรรมชาติ ให้กับโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) จ.จันทบุรี
CPAC ภาคตะวันออก มอบลานเพลินซีแพค ห้องเรียนธรรมชาติ ให้กับโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) จ.จันทบุรี
18-06-2557