คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต
บทที่1 การผลิตหินสำหรับผสมคอนกรีต
บทที่2 การผลิตทราย สำหรับผสมคอนกรีต
บทที่3 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำและความชื้นผิวของมวลรวม
บทที่4 การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก และช่องว่างระหว่างมวลรวม25
บทที่5 การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม ค่าโมดูลัสความละเอียด และขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวม
บทที่6 การทดสอบความต้านทานสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแองเจลีส
บทที่7 การทดสอบดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของหิน
บทที่8 การทดสอบสารอินทรีย์ที่เจือปนในทราย
บทที่9 การทดสอบความคงทนของมวลรวม
บทที่10 การทดสอบหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า75ไมโครเมตร
บทที่11 การทดสอบความสามารถเทได้
บทที่12 การทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตและปริมาณอากาศ
บทที่13 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
บทที่14 การทดสอบการเยิ้ม
บทที่15 การทดสอบการสูญเสียค่าการยุบตัว
บทที่16 การทดสอบกำลังอัด และกำลังดึงของคอนกรีต
บทที่17 การทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่น และค่าอัตราส่วนปัวซอง
บทที่18 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม