กรอกรหัสหน่วยงานหรือรหัสชำระเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แล้วกดปุ่มตรวจสอบ

 
CPAC ได้เพิ่ม ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการรับชำระบัตรเครดิต
ผ่านช่องทาง www.cpac.co.th และ App CPAC ตั้งต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB สามารถชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวได้เช่นกันครับ